Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 

Vítejte na stránkách dražební společnosti MORAVOLEN HOLDING a.s. - elektronické dražby

Představujeme Vám obchodní firmu MORAVOLEN HOLDING a. s., která se zabývá dražební činností, dle zákona o veřejných dražbách a která je držitelem koncesní listiny jak na dobrovolné, tak nedobrovolné dražby.

Jako novinka ve způsobu provádění dražeb, byl novelou zákona o veřejných dražbách, provedenou 
zákonem č. 396/2012 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013, a prováděcí vyhláškou č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě, zaveden nový moderní způsob prodeje a koupě movitých i nemovitých věcí formou dražby, a to elektronická dražba.

Elektronická dražba je způsob prodeje, efektivně nahrazující klasické dražby pořádané v reálném čase a místě, do kterého se mohou zájemci zapojit díky informačním technologiím a internetu nezávisle na místě, kde se v daný okamžik nachází, a tedy bez nutnosti cestovat do místa, mnohdy značně vzdáleného, určeného k provedení klasické dražby.

Díky internetu je jediným skutečným kritériem pro vítězství nabídnutá cena, kterou nelze nijak ovlivnit, jak tomu občas bývá u klasické dražby, pomocí zákulisních vyjednávání. Dražba probíhá v přímém přenosu, jednotliví účastníci dražby se vzájemně nevidí, rozlišují se jen přidělenými identifikačními čísly bez možnosti zjištění skutečné totožnosti, vidět je jen počet účastníků a jejich příhozy, v každém okamžiku si mohou ověřovat, nakolik je jejich nabídka konkurenceschopná, a mohou ji podle toho stále přizpůsobovat situaci. Výsledek dražby je pak znám všem okamžitě po jejím skončení. Nezanedbatelnou výhodou elektronické dražby je úspora času potřebného pro uskutečnění dražby, a dále snížení nákladů oproti standardní dražbě.

Tento druh prodeje majetku je i ve světě považován za nejtransparentnější, když jediným kritériem vítězství v dražbě (tedy vydražení) je totiž jen nabídnutá cena.

V Šumperku dne 24. dubna 2015

Ing. Jaroslav Huf
předseda přestavenstva