Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Administrativní budova s pozemky v obci Ostrava, k.ú. Zábřeh-VŽ

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby5.11.2020, 10:00:00
Nejnižší podání3 900 000 CZK
Min./max. příhoz20 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota350 000 CZK
Jednací číslo dražbyE 09/20 opak.

Schválení účastníci (2)

  • ID 140
  • ID 138

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je administrativní budova nacházející se v severozápadní okrajové části městského obvodu Ostrava - Vítkovice, k.ú. Zábřeh-VŽ, ve městě Ostrava (289 128 obyvatel), kres Ostrava-město. Budova se nachází při ulici U cementárny, při jižním okraji původního průmyslového areálu Vítkovických železáren nebo Moravskoslezských drátoven. Od jihu navazuje smíšená zástavba rodinných a bytových domů. Přístup k oceňované nemovitosti jez ul. U cementárny nebo zadním vjezdem z nádvoří z ul. Holubovy. Stanice linky ostravské městské hromadné dopravy (autobus) je ve vzdálenosti do 200 m. Napojení na strategickou komunikaci ul. Plzeňskou je ve vzdálenosti 1 km. Centrum města se nachází ve vzdálenosti cca 3,5 km, dopravní spojení s centrem je dobré - cca 10 min. jízdy autem a 15 min. městskou hromadnou dopravou. Parkování je možné v dostatečné kapacitě na parkovacích plochách na nádvoří objektu. S ohledem na účel užití (administrativa) se v rámci města jedná o průměrně atraktivní lokalitu, s průměrnou dopravní dostupností a napojením na centrum města. Předmět dražby je dle platného územního plánu umístěn v zóně určené pro bydlení a služby.

 

Administrativní budova č.p. 1171

Jedná se o stavbu se dvěma nadzemními podlažími, s podkrovím, podsklepenou v celém půdoryse. Dům je situován na ulici U Cementárny, kde je hlavní vchod do budovy. Prostory v 1.PP jsou využívány ke skladování a jako kotelna, v nadzemních podlažích jsou kancelářské prostory se zázemím. Objekt se nachází v původní řadové zástavbě jako vnitřní.

 

Převažující provedení konstrukcí vybavení:

Stavba je zděné konstrukce v tl. až 60 cm, základy jsou betonové. Stropní konstrukce jsou v 1.PP klenbové, v nadzemních podlažích jsou stropy původně dřevěné, nově posílené, betonové. Střecha je sedlová, krytá plechovými šablonami s povrchovou úpravou. Krov byl proveden nově vč. půdní vestavby v roce 2011, nová krytina byla osazena v r. 2013. Klempířské konstrukce jsou jednotné se střešní krytinou, z poplastovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné štukované, fasádní omítky jsou rovněž vápenné štukované s nátěrem. V hygienických zařízeních a kuchyňkách jsou provedeny keramické obklady. Schodiště je kamenné do 1.PP, v nadzemí je betonové kryté keramickou dlažbou. Podlahy jsou betonové, kryté keramickou dlažbou, PVC nebo koberci, v 1.PP je podlaha betonová nebo cihelná. Okna jsou plastová vč. vstupních dveří, střešní okna jsou dřevěná, zdvojená, výklopná, vnitřní dveře jsou náplňové. Sociální zařízení jsou na podestách i v podlažích, v domě je jedna koupelna se sprchovým koutem (podkroví). V budově jsou dále rozvody studené i teplé vody, el. energie, plynu a kanalizace. Vytápění je zajištěno z plynového kotle, který slouží i pro ohřev vody (s plynovým zásobníkem na TUV). Dům je v dobrém technickém stavu, po rekonstrukci v letech 2000, 2011 a 2013, s pravidelnou údržbou. Budova byla postavena odhadem v roce 1925, v roce 2000 byla provedena generální rekonstrukce objektu.

 

Pozemky

Jedná se o pozemky ve funkčním celku s oceňovanou budovou, a to pozemek parc.č. St. 451/1 o výměře 341 m2 zastavěný z části oceňovanou budovou č.p. 1171, jižní část pozemku pak tvoří nádvoří a zahradu domu. Dále se jedná o pozemek parc.č. St. 451/4 -9, zastavěná plocha a nádvoří - původně zastavěný objektem garáže, ke dni ocenění již neexistujícím, a pozemek parc.č. 500/67 – zahrada, který je součástí nádvoří domu. Pozemky jsou rovinné a tvoří funkční celek nepravidelného tvaru. S výjimkou zahrady jsou pozemky zpevněny zámkovou dlažbou. Nádvoří je společné s objektem haly tiskárny situované na jižní straně nádvoří.

Navrhovatel dražby

JUDr. Ilona Dorková, insolvenční správce