Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Spoluvlastnický podíl 1/2 Rodinný dům a spoluvlastnický podíl 1/4 pozemky v obci Zvole

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby25.1.2021, 10:00:00
Nejnižší podání320 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota50 000 CZK
Jednací číslo dražbyE 12/20

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby jsou podíly na nemovitých věcech s příslušenstvím, vedených na dvoulistech vlastnictví (LV č. 10 a LV č. 385), pro obec Zvole a k.ú. Zvole u Zábřeha. Na LV č. 10 jsou pozemky, jak zastavěná plocha, tak přilehlá parcela evidovaná v původní kultuře orná půda, nyní plnící funkční celek se zastavěnou plochou. Podíl zůstavitelky je ve výši ¼.

Rodinný důvod Zvole č.p. 186 je zapsán na LV č. 3, kde je zůstavitelka vedena s podílem ½.

Dům je v západní části obce u původní staré silnice, kde došlo přesunem dopravy na obchvat ke zklidnění provozu, i když lokalita je i nadále zasažena hlukem dopravy z obchvatu. Dům je situován jako symetrický dvojdomek a jednou stěnou na hranici pozemku. Okolní volný pozemek je zasypán rumiskem, rozpadajícími se venkovnímu konstrukcemi, stavebním materiálem a zarostlý vegetací. Je obtížně schůdný, přístupný je z přilehlé silnice. V komunikaci vede vodovod, kanalizace a elektrické vedení.

Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru stavby, prohlídku proto provedl pouze zvenčí. Dům je situován jako symetrický dvojdomek, postaven byl v 70. letech minulého století a nebyl zcela dokončen. Byl ale obýván, v současné době je již cca 5 let bez trvalého užívání. Chybí fasáda, venkovní úpravy a úprava terénu. Venkovní terasa a další venkovní konstrukce na pozemku jsou zničené. Dům má jedno podzemní podlaží a dvě podlaží nadzemní. V suterénu jsou skladové prostory a kotel na tuhá paliva. V přízemí je vstup, chodba, hala, obývací pokoj s kuchyňským kotem a schodiště. Jeden pokoj je v mezipatře. Ve 2.NP jsou dva pokoje, koupelna, WC a předsíň.

Navrhovatel dražby

JUDr. Jarmila Šléšková, soudní komisařka