Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Movité věci

Stavební hmoty a materiál

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby23.2.2017, 11:00:00
Nejnižší podání242 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota50 000 CZK
Jednací číslo dražbyE 01/17

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem elektronické dražby je soubor movitých věcí, který se draží jako celek. Jedná se o stavební hmoty a materiál, jehož seznam je uveden a specifikován v příloze č. 1 dražební vyhlášky o konání veřejné elektronické dražby čj. E 01/17. Při stanovení nejnižšího podání byl zohledněn fyzický stav movitých věcí.

Navrhovatel dražby

Mgr. Ing. Pavla Buxbaumová, insolvenční správkyně

Přiložené dokumenty