Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Pozemky 6.938 m², obec Bělá pod Pradědem, okr. Jeseník

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby17.9.2018, 10:00:00
Nejnižší podání365 000 CZK
Min./max. příhoz1 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota50 000 CZK
Jednací číslo dražbyE 02/18

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby jsou pozemky o celkové výměře 6.938 m², nacházející se v obci Bělá pod Pradědem, k.ú. Domašov u Jeseníka, vedené v katastru nemovitostí jako pozemky určené k plnění funkce lesa, když tyto pozemky jsou i takto užívány a zalesněny smíšeným porostem a dále parcela vedená v KN jako orna půda o výměře 3.783 m², když tato je planým územním plánem obce vedena jako návrhová plocha sportu a rekreace s možností zastavění objekty plnící uvedenou funkci. Pozemky se nachází mimo zastavěné území, část je v zastavitelném území s přístupem ze zpevněné komunikace a na pozemcích se nenachází žádné inženýrské sítě.  

Navrhovatel dražby

Ing. Marek Tříska, správce konkursní podstaty