Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Spoluvlastnický podíl 3/48 k pozemkům LV 1792, k.ú. Zaječí

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby23.5.2019, 12:00:00
Nejnižší podání10 585 CZK
Min./max. příhoz1 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota3 000 CZK
Jednací číslo dražbyE 03/19

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 3/48 k nemovitým věcem. Nemovité věci se nachází mimo zastavěnou část obce Zaječí v jihozápadní – jižní a jihovýchodní části extravilánu katastru obce Zaječí. Předmětné pozemky a porosty s keři vinné révy se nachází na rovině, až mírném svahu, v nadmořské výšce cca 164 až 230 metrů nad mořem. Oceňované pozemky s porostem jsou ve spoluvlastnictví dalšího spoluvlastníka. Dle platného územního plánu obce z 2017, nebyla zjištěna žádná omezení či jiné zařazení oceňovaných pozemků, jedná se o plochy nezastavěné a nezastavitelné, - plochy zemědělské – smíšené (ZX), zemědělské - vinice (ZV).

Zemědělské pozemky jsou zařazené do systému LPIS, uživatel Rostislav Žďárský, ID: 84771. Nemovité věci a to pozemky s/bez trvalým porostem, byly v terénu identifikovány dle sousedních parcel jiných vlastníků, vyznačených bodů v terénu a existující komunikační sítě a výsadbou trvalých dřevin. Pozemky mají ne/pravidelný podlouhlý obdélníkový plošný tvar. Expozice pozemků ke světovým stranám je různá (jihovýchodní až jihozápadní). Pozemky nejsou oplocené, ani se na pozemcích nenachází žádná dočasná, ani trvalá stavba, ani komunikace, pozemky neprotéká žádný vodní zdroj. Předmětné oceňované nemovité věci v době místního šetření jsou využívány a to jako orná půda, vinice s/bez trvalého porostu ostatní plocha.

Dle LV nebyla zjištěna existence věcného břemene (služebnosti).

Navrhovatel dražby

JUDr. Dagmar Koláková, insolvenční správkyně