Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Movité věci

Rodinný dům v obci Mohelnice, k.ú. Řepová, okr. Šumperk

Předmět byl vydražen za 360 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 131.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby18.6.2020, 10:00:00
Nejnižší podání360 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota80 000 CZK
Jednací číslo dražbyE 12/19

Schválení účastníci (1)

  • ID 131

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to pozemek p.č. st. 2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba (rod. dům) č.p. 34, v části obce Řepová, zapsáno na listu vlastnictví 129 pro katastrální území Řepová a obec Mohelnice, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, se vším příslušenstvím a součástmi, zejména zděnou vedlejší stavbou a studnou, venkovními úpravami a trvalými porosty. Jde o samostatný, částečně podsklepený přízemní dům se sedlovou střechou a nevyužitým podkrovím, který stojí na okraji obce Mohelnice, místní část Řepová, při místní komunikaci.

Dispozičně je v 1.NP jeden sklep a komunikační prostory, za vstupem zádveří je chodba, kuchyně, dvě místnosti a koupelna s WC. V podkroví je pouze půda. Obvodové zdivo je vyzdívané na základových pásech, stropy s vodorovným podhledem, krov sedlový, krytina osinkocementová. Vytápění kamny na tuhá paliva, el. instalace odpojena od veřejné sítě, rozvod vody pouze studené, koupelna vybavena vanou a umyvadlem. Pitná vody z vlastní studny, kanalizace do jímky. Stáří doma odhadnuto na 100 roků, údržba je kriticky zanedbaná, odpojení od elektrické energie, některé stavební konstrukce jsou na pokraji životnosti. Dům je neobyvatelný z hygienického i technického hlediska.

Navrhovatel dražby

Mgr. Ing. Pavla Buxbaumová, likvidační správce