Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Areál bývalé pily s pozemky v obci Vernířovice, okr. Šumperk

Předmět byl vydražen za 2 700 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 149.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby28.1.2021, 10:00:00
Nejnižší podání2 700 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota300 000 CZK
Jednací číslo dražbyE 10/20 opak.

Schválení účastníci (1)

  • ID 149

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby jsou nemovité věci s příslušenstvím, nacházející se v obci Vernířovice, při komunikaci probíhající obcí a jsou z komunikace přístupné. Je to areál pily, v současné době neužívaný, pozemky jsou užívány jako pozemky sloužící pro účely pilařské výroby. Nemovitost je tvořena pozemky, stavbou haly, vedlejšími stavbami a příslušenstvím, sestávajícím z venkovních úprav a trvalých porostů. Pozemky jsou vedeny v územním plánu jako plochy smíšené výrobní, povoleny jsou i stavby pro obchod, služby, ubytování a stravování.

Hala pily - jde o skladovací halu pro skladování a manipulaci s řezivem. Je to dvoulodní, nepodsklepená stavba s nízkou sedlovou střechou bez stropů. V menší části haly, v pilnici, je osazen katr na řezání kulatiny, větší část slouží pro manipulaci. Základy stavby jsou do úrovně terénu betonové, obvodové zdivo do výšky 160 cm jsou vyzdívané, na patky je osazena ocelová, sloupová konstrukce s ocelovými střešními vazníky s plechovou krytinou. Podlahy jsou betonové, dveře a vrata ocelová, okna dřevěná, el. instalace světelná a motorová, rozvod vody studené. V hale je osazen katr, rozmítací pila, pila Ostrzarka, bruska, dopravu k pile zajišťuje řetězový dopravník, piliny jsou skladovány v silu. Tyto prvky nejsou součástí dražby. Objekt byl postaven před 23 roky, technický stav odpovídá stáří. Hala je napojena na vodovod a přípojku n.n.

Sklad - přizemní, nepodsklepená stavba se sedlovou střechou slouží jako sklad a kancelář. Obvodové stěny jsou dřevěné a dřevěným opláštěním, stropy vodorovné, krov krytý šablonami, vytápění el., okna dřevěná, podlahy dřevěné.

Sklad paliva - přízemní, nepodsklepená stavba se sedlovou střechou slouží jako sklad. Obvodové stěny jsou provedeny z dřevěných sloupků opláštění dřevěnými palubkami, krytina plechová.

Příslušenství tvoří plochy štěrkové, oplocení, přípojka vody, zemní kabelová přípojky, kopaná studna hl. 3.50 m a trvalé porosty. Bližší info u dražebníka

Navrhovatel dražby

Mgr. Ing. Pavla Buxbaumová, likvidační správce a Marta Koukolová, spolumajitelka