Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Rodinný dům č.p. 5 v obci Vyskeř, okr. Semily

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby27.10.2022, 10:00:00
Nejnižší podání3 990 000 CZK
Min./max. příhoz100 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota300 000 CZK
Jednací číslo dražbyE 06/22

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Vyskeř, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět dražby se nachází na adrese: Vyskeř č.p. 6, 512 64 Vyskeř. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2021/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01Liberec a po částečně zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 29/2 - ostatní plocha, který je rovněž předmětem této dražby. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 35 m od rodinného domu. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, septik, trativod a vlastní rozvod PB. Dle informací ČSÚ se v obci Vyskeř nachází tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace.

Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 3+1 (I. nadzemní podlaží) s kompletním sociálním zařízením a 3+1 (II. nadzemní podlaží) bez sociálního zařízení.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření provedeného znalcem a dle sdělení účastníka místního šetření cca přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2020 byla vyměněna okna za nová plastová s izolačním trojsklem a byla započata modernizace vnitřního vybavení bytové jednotky ve II. nadzemním podlaží (ke dni ocenění byly opraveny rozvody elektro a vody). Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:
a) vedlejší stavby:
Na zadní obytnou část rodinného domu (pohled z příjezdové komunikace p.č. 29/2)
navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba se sedlovou střechou krytou taškou pálenou.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- vrátka z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva
- zpevněné plochy
- venkovní schody
- septik
- trativod
- přípojky IS

Bližší popis stavu předmětu dražby a jeho příslušenství je uveden v posudku, který byl pro účely provedení veřejné dobrovolné dražby vypracován znalcem.
 

Navrhovatel dražby

Mgr. Magdalena Gebauerová, insolvenční správkyně