Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Komerční areál Pardubice - Pardubičky

Předmět byl vydražen za 8 700 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 71.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby28.2.2017, 13:00:00
Nejnižší podání8 700 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota500 000 CZK
Jednací číslo dražbyE 15/16

Schválení účastníci (2)

  • ID 72
  • ID 71

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby jsou nemovité věci - soubor staveb a pozemků, tvořící uzavřený oplocený areál bývalé autodopravy o celkové výměře 4 653 m², ležící v průmyslové zóně Pardubice – Drozdice, území se nachází v okrajové – jihovýchodní části města Pardubice. Severní část lemu je silnice „Pardubice – Černá za Bory“ – Průmyslová ulice, jižně pak řeka Chrudimka. Areál se nachází téměř v centru této průmyslové zóny, v docházkové dostupnosti je zastávka MHD, zastávka ČD je cca 1,5 km v místní části „Pardubičky“, v okolí areálu není dostupná žádná občanská vybavenost. Nemovité věci jsou přístupné po zpevněné asfaltové komunikaci, možné napojení na veškeré inženýrské sítě. V severozápadním rohu se nachází trafostanice ve vlastnictví ČEZ. Dominantními stavbami jsou zejména - budova čp. 476, která je tvořena třemi částmi (administrativní část, skladová hala, dílna), samostatně stojíc garáž, stanice PHM, venkovní úpravy – zpevněné plochy (sloužící jako parkoviště a odstavné plochy). Ostatní stavby - stavební buňka vrátnice, plechové přístřešky. Předmětem dražby jsou i venkovní úpravy a trvalé porosty.

Popis staveb

Administrativní část - přízemní nepodsklepená budova, vznikla dodatečnou vestavbou do původní konstrukce skladovací haly (její severovýchodní části), nosné byly vyzděny z cihel o tl. 45 cm na betonových základech, taktéž vnitřní zdivo zděné, bylo provedeno zateplení obvodových stěn a provedena fasáda, dodatečné stropy jsou s rovným podhledem, střecha šikmá sedlová s krytinou z pozinkovaného plechu, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, okna plastová, dveře dřevěné běžného provedení do obložek či ocelových zárubní, vnitřní omítky štukové. Elektro 230V, bleskosvod chybí, napojení na veškeré IS (vyjma ZP), topení ústřední s deskovými radiátory s elektrokotlem, ohřev TUV – el. bojler, podlahy PVC, v soc. zařízeních a provozních místnostech keramická dlažba. Dispozice: kanceláře, spojovací chodba, šatna, sociální zařízení pro muže a ženy, technická místnost s kotlem, zádveří.

Skladovací část - jednopodlažní nepodsklepená hala původně z roku 1977, ocelová montovaná konstrukce na betonových základových patkách, střešní konstrukci sedlové střechy tvoří ocelové příhradové vazníky, strop chybí, střešní krytina pozinkovaný vlnitý plech, taktéž klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod chybí, vjezdová vrata plechová, okna ocelová zdvojená, betonová podlaha – zámková dlažba, rozvod elektro a stlačeného vzduchu. Hala byla dodatečně zateplena (vnitřní stěny plech, tepelná izolace, vnější stěna vlnitý plech), střešní konstrukce též zateplena, tyto úpravy byly realizovány v roce 2002 – 2003.

Dílna – spojovací část mezi administrativou a skladovací halou, samostatný vjezd plechovými vraty z východní strany, vnitřní omítky, součástí je i montážní jáma pro motorová vozidla, vytápěna (deskový radiátor), na jedné straně osazeno umyvadlo s keramickým obkladem, ocelové jednoramenné schodiště umožňuje přístup na půdu administrativní části.

Garáž – samostatně stojící železobetonová prefa stavba s rovnou střechou (mírný sklon), bez oken s vjezdovými vraty, betonová podlaha, plechová krytina, svod a žlaby z pozinkovaných plechů.

Stanice PHM– montovaná stanice postavena v roce 2003, skládá se z jednoho výdejního místa zakrytého ocelovým přístřeškem, bencalor – nádrž na 20 000 litrů, součástí je též zpevněná plocha na drobné úkapy.

Zpevněné plochy– odstavné a manipulační plochy jsou převážně asfaltové, část před vstupem do budovy administrativy je z betonových silničních panelů (cca kopírují trasu inženýrských sítí).

Venkovní úpravy– přípojky inženýrských sítí, kanalizační šachty, sloupy osvětlení, oplocení včetně vrat a vrátek, menší zpevněné plochy (zámková dlažba, betonové plochy),

Popis pozemků

pozemek ozn. jako st. p.č.1004/1- zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 669 m², obdélníkového tvaru, jehož součástí je stavba bez č.p. 476, po celé ploše zastavěn stavbou

pozemek označený jako pozemková parcela p.č. 656 - ostatní plocha, o výměře 219 m², ve tvaru obdélníka , povrch tvoří zpevněná asfaltová plocha.

pozemek označený jako pozemková parcela p.č. 657 - ostatní plocha, o výměře 173 m², ve tvaru obdélníka , povrch tvoří zpevněná asfaltová plocha.

pozemek označený jako pozemková parcela p.č. 497/12 – ostatní plocha, o výměře 3.592 m², nepravidelného tvaru, povrch tvoří z části asfaltová plocha a silniční panely, dále rostlý terén s travním porostem a trvalými porosty, dále je zastavěn stavbami (garáž, stanice PHM, vrátnice, přístřešky) a nachází se venkovní úpravy .

Pozemky jsou rovinaté, je možné napojit na veškeré inženýrské sítě, dopravně obslužné ze sousední komunikace, součástí oploceného areálu, pozemky jsou územním plánem určeny k zastavění.

Navrhovatel dražby

JUDr. Ilona Dorková, insolvenční správkyně