Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Lesní pozemky k.ú. Lhota u Vsetína, okr. Vsetín

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby18.12.2017, 10:00:00
Nejnižší podání439 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota100 000 CZK
Jednací číslo dražbyE 07/17

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby jsou nemovité věci - pozemky se nachází jihozápadně od města Vsetín v katastru obce Lhota u Vsetína. Jedná se o soubor 8 lesních pozemků s lesním porostem o celkové výměře 26.390 m2, rozsah a skladba lesních porostů je blíže specifikována v lesní hospodářské osnově. Dále pozemek trvalý travní porost o výměře 7.658 m2, který je zemědělsky obhospodařován.

Navrhovatel dražby

Mgr. Ing. Petra Hamplová Ph.D., insolvenční správkyně