Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Spol. podíl 12/96 k pozemkům a stavbě LV 19, k.ú. Maršíkov

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby31.10.2019, 10:00:00
Nejnižší podání75 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota20 000 CZK
Jednací číslo dražbyE 06/19

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl zůstavitelky na nemovitých věcech ve výši 12/96 k celku nemovitých věcí. Konkrétně jde o šest pozemků, z nichž součásti jednoho (pozemku p.č. 158, zastavěná plocha a nádvoří), je stavba Maršíkov, č.p. 58, rodinný dům. Dům č.p. 58 je bývalá zemědělská usedlost stojící na okraji zastavěné části obce Velké Losiny, místní část Maršíkov. Je to samostatná, přízemní stavba se sedlovou střechou a navazujícími hospodářskými budovami, postavená ve svažitém terénu. Obvodové zdivo je vyzdívané, cihelné, stropy vodorovné, krov sedlový, dřevěný, krytý osinkocementovými šablonami. Okna dřevěná kastlová, klempířské konstrukce včetně parametrů z pozinkovaného plechu. Údržba domu je zanedbaná, důmnění několik let užíván, poškozeny jsou omítky i fasáda, komínová tělesa, nejsou obnoveny nátěry ani malby. Poškozená je krytina, dožity jsou prvky krátkodobé životnosti. Stáří stavby je odhadnuto na přelom 19. a 20. století. Na obytnou část navazují hospodářské prostory a chlévy. Je to přízemní stavba se sedlovou střechou, nad kterou je skladovací prostor. Postavena je zděnou technologií, obvodové zdivo je cihelné, krov sedlový, krytý osinkocementovými šablonami, omítky vápenné. Vedle domu je postavena stodola. Je to přízemní, celodřevěná stavba na základových pasech se sedlovou střechou krytá osinkocementovými šablonami, dveře jsou dřevěné svlakové. Dům je přístupný z nezpevněné komunikace, napojen na vzdušnou síť n.n. přípojkou, voda je získávána z vlastní studny

Navrhovatel dražby

Mgr. Andrea Salvová, soudní komisař