Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Ostatní

Právo uzavřít budoucí kupní smlouvu k bytové jednotce 1+1, Šumperk, ul. nám. J. Zajíce

Předmět byl vydražen za 590 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 125.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby16.3.2020, 10:00:00
Nejnižší podání570 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota100 000 CZK
Jednací číslo dražbyE 11/19

Schválení účastníci (5)

  • ID 129
  • ID 128
  • ID 127
  • ID 126
  • ID 125

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby jsou práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 30.09.2003, uzavřené mezi zůstavitelem Miloslavem Švubem, jako budoucím kupujícím, a Městem Šumperk, jako budoucím prodávajícím, jejímž předmětem je uzavření kupní smlouvy týkající se převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 2958/13, dosud nevymezené v budově (obytný dům) č.p. 2958 na pozemku p.č. st. 725/7, zastavěná plocha a nádvoří, na LV 3478 pro obec a k.ú. Šumperk, do výlučného vlastnictví M. Švuba, zůstavitele, za ujednanou cenu ve výši 383.640,- Kč, která byla ke dni smrti zůstavitele uhrazena v částce 191.360,- Kč.

Bytová jednotka č. 13 v obytném domě č.p. 2958 na pozemku p.č. st. 725/7 v obci a k.ú. Šumperk se nachází v bytovém domě při nám. J. Zajíce, v areálu bývalých kasáren v Šumperku, který vznikl rekonstrukcí bývalé kasárenské budovy v roce 1992. Bytová jednota je situována v přízemí, obsahuje předsíň, pokoj, kuchyni, koupelnu s WC, zádveří a příslušenství, sestávající ze sklepního boxu a balkonu. Byt i dům jsou v dobrém technickém stavu odpovídajícím provedené rekonstrukci, napojen je veškeré inženýrské sítě

Navrhovatel dražby

Mgr. Ing. Pavla Buxbaumová, likvidační správce