Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Výrobní a skladovácí areál Petřvald, okr. Nový Jičín

Předmět byl vydražen za 4 550 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 67.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby8.12.2016, 13:00:00
Nejnižší podání4 550 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota300 000 CZK
Jednací číslo dražbyE 13/16

Schválení účastníci (1)

  • ID 67

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je výrobní areál masné výroby, který se nachází v centru obce Petřvald, okr. Nový Jičín. Vzdálenost do krajského města Ostrava je cca 17 km. Přístup k nemovitostem je řešen přímo z veřejné zpevněné místní komunikace, na které se nachází taktéž parkovací stání. Areál tvoří jeden funkční celek který je propojen, a to budova č.p. 20 na p.č. st.51/6 (občanská vybavenost - administrativa a výroba), zem.stavba bez čp/če na p.č. st.51/7 (masná výroba) a jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st.51/8 (lahůdkářská výroba). Všechny uvedené tři objekty jsou provozně propojené a tvoří jeden stavební celek, který je tedy shodně využíván včetně napojení na inženýrské sítě. Jde o zčásti podsklepený komplex, který má I PP a dále I. - III.NP bylo užíváno jako masná výroba včetně jatek a zázemí.

V objektu je 1515 m² výrobních ploch pro masnou výrobu a 472 m² administrativních ploch. Jsou zde tedy výrobní a skladovací prostory včetně chladírenských zařízení, šatny, sociální zařízení, kancelářské prostory a komunikační prostory. Příslušenství je tvořeno sklady, ČOV. Objekt je založen na základových pasech z betonu s izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou masivní zděné keramické tl. 450 mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou ŽB s rovným podhledem. Krov je masivní ŽB, střecha plochá, střešní krytina plechová a živičná, klempířské konstrukce z pozinkovaných plechů. Vnitřní omítky hladké štukové, vnější omítky vápenné. Schody betonové. Dveře dřevěné a ocelové, vrata a okna plastová. Podlahy jsou vesměs z keramických dlažeb, betonové a dále PVC. Vytápění ústřední z vlastní kotelny. Elektroinstalace světelná a motorová, bleskosvod. Rozvod studené i teplé vody, TUV z el. bojlerů. Objekt napojen na vlastní ČOV, a veřejný vodovodní řad, STL plynovod. Sociální zařízení tvořeno sprchami, WC, umyvadla.Objekt je monitorován kamerových systémem.

Současně je předmětem dražby část movitých věcí, kterými je areál vybaven (které souvisí s nemovitostí a jejichž případné oddělení by nemovitost mohlo znehodnotit např. kamerový systém, ČOV, atd.., jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 dražební vyhlášky.

Navrhovatel dražby

Mgr. Ing. Pavla Buxbaumová, insolvenční správce dlužníka MORAVAN - masná výroba s.r.o. "v likvidaci"