Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 

Pokyny k čestnému prohlášení

Je třeba řádně (včas) dražebníkovi doručit čestné prohlášení (tj. s řádným uvedením identifikačních údajů účastníka a jeho souhlasné prohlášení o podmínkách účasti) o účasti v elektronické dražbě. Kdy čestné prohlášení je dražebníkem přijato okamžikem doručení čestného prohlášení dražebníkovi, jsou-li v ní řádně uvedeny všechny požadované údaje.

Čestné prohlášení stáhněte pomocí odkazu níže a zašlete dražebníkovi na adresu:

MORAVOLEN HOLDING a.s.
Krátká 2863/2a
787 01 Šumperk
 

Dokument je ve formátu PDF, pokud máte problémy s otevřením, stahujte Adobe Reader .

 


Přiložené soubory