Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 

Pokyny ke složení dražební jistoty

Je třeba řádné (tj. úplné a ve lhůtě) složení dražební jistoty dražebníkovi (do pokladny* či na účet).

Číslo účtu: 0209907893
Kód banky: 0300

 

*omezení plateb dle § 14 odst. 2 zákona o veřejných dražbách, v jeho platném znění, do výše 270.000 Kč, nebo ekvivalent přepočtený směnným kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB a platným ke dni provedení platby.

Variabilní symbol je číslo jednací elektronické dražby, specifickým symbolem je datum narození fyzické osoby ve formátu ddmmrrrr, nebo identifikační číslo právnické osoby.